Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát:
Gruzínsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Akaki Tsereteli State University
FEP
0
New higher education instituteFP
0