Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Nemecká spolková republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Fachhochschuhle Kiel
FEP,FM
2
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover
FP
3
Saarland University
FP
3
->
Universitat LeipzigFP2->