Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Azerbajdžanská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Azerbaijan State University of Economics (UNEC)
FEP0->
Azerbaijan Technological University
FI0