Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Maďarsko

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Eötvös Loránd University (ELTE)
FP
1
Kodolányi János University CollegeFEP,FM1
Széchenyi István University
FEP
3