Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát: Maďarsko

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Eötvös Loránd University (ELTE) FP1->
Kodolányi János University CollegeFEP,FM1->
Széchenyi István UniversityFEP3->