Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Írsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Athlone Institute of Technology
FEP
2->