Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát: Izraelský štát

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Ben-Gurion University of the NegevFM0->