Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Talianska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Sapienza Universita di Roma
FP,FPS2
Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"FPS
0
Universita degli Studi di napoli Federico II.
FEP,FM
4
University of CalabriaFEP
1
University of Palermo
FP
1
->
Universtitá degli Studi di Messina
FP
1