Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of Vienna
FP
9
->