Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát: Kirgizská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
International university of Kyrgyzstan
FEP
0