Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát: Lotyšská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
International School of Economics and Business Administration
FEP3->
Rezeknes Augstskola
FEP
0
University of Latvia
FM,FPS
3->