Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát: Litovská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Mykolas Romeris
FP
3