Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Belgické kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Haute Ecole de la Privonce de Liege
FEP
5
->
Haute Ecole Libre MosaneFEP0