Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Portugalská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Polytechnic Institute of Leiria
FEP,FM,FI
24
Universidade da Lisboa
FP
3
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
FPS
3->
Universidade do Algarve
FM
15->