Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
univerzitná
Štát: Ruská federácia

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Lomonosow Moscow State University
FM
1