Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Slovinská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of Ljubljana
FP,FM,FPS
6
University of Maribor
FP
2->
University of Primorska
FEP1