Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
univerzitná
Štát:
Brazílska federatívna republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Associacao Escola Superior de Propaganda E Marketing
FM
0
Universidade Federal do Rio de Janeiro
FP,FEP,FM
1->