Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát: Brazílska federatívna republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
FP
0->
Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho
FM0