Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Turecká republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Antalya Bilim UniversityFEP
1
Fatih University
FP,FEP4
Plato College of Higher Education
FM
0
Yasar University
FEP,FM,FI
17