Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Ukrajina

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Uzhorod National UniversityFP,FI
0
->