Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Bangor University
FPS
1->
The Manchester Metropolitan University
FI7