Zahraničné dohodyHelp


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda: Erasmus

ŠtátPočet dohôdPočet inštitúciíPočet študentovZvoliť
Azerbajdžanská republika220->
Belgické kráľovstvo225->
Brazílska federatívna republika220->
Bulharská republika110->
Česká republika8743->
Čínska ľudová republika110->
Estónska republika114->
Fínska republika6521->
Francúzska republika869->
Grécka republika222->
Gruzínsko220->
Indonézska republika410->
Írsko112->
Islandská republika111->
Izraelský štát110->
Kirgizská republika110->
Litovská republika113->
Lotyšská republika436->
Maďarsko435->
Maltská republika210->
Nemecká spolková republika5410->
Poľská republika212->
Portugalská republika6444->
Rakúska republika119->
Rumunsko310->
Slovinská republika539->
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska228->
Španielske kráľovstvo181028->
Švajčiarska konfederácia114->
Talianska republika868->
Turecká republika7422->
Ukrajina210->