20. 10. 2019  2:34      Vendelín        
Univerzitný informačný systém

Katalóg predmetov


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na PEVŠ v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena     Predmety podľa pracovísk     Predmety podľa tematických skupín     Rozšírené vyhľadávanie     


Zadajte názov predmetu:   

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie
Rektorát
Prípravné a jazykové kurzy, MBA a LLM programy
     
2019/2020
      LS 2019/2020 - FP
      LS 2019/2020 - FPS
      LS 2019/2020 - FI
      LS 2019/2020 - FM
      LS 2019/2020 - FEP
      ZS 2019/2020 - FEP
      2019/2020 - ďalšie vzdelávanie - ĎV
      2019/2020 - rigorózne konanie - FI
      2019/2020 - rigorózne konanie - FPS
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
      2019/2020 - rigorózne konanie - FM
      2019/2020 - rigorózne konanie - FP
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
      2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
      ZS 2019/2020 - FPS
      ZS 2019/2020 - FI
      ZS 2019/2020 - FM
      ZS 2019/2020 - FP
2018/2019
      LS 2018/2019 - FM
      LS 2018/2019 - FP
      LS 2018/2019 - FPS
      LS 2018/2019 - FI
      LS 2018/2019 - FEP
      ZS 2018/2019 - FP
      2018/2019 - ďalšie vzdelávanie - ĎV
      2018/2019 - rigorózne konanie - FI
      2018/2019 - rigorózne konanie - FPS
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FPS
      2018/2019 - rigorózne konanie - FM
      2018/2019 - rigorózne konanie - FP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FP
      ZS 2018/2019 - FPS
      ZS 2018/2019 - FI
      ZS 2018/2019 - FM
      ZS 2018/2019 - FEP
2017/2018
      LS 2017/2018 - FEP
      LS 2017/2018 - FPS
      LS 2017/2018 - FI
      LS 2017/2018 - FM
      LS 2017/2018 - FP
      LS 2017/2018 - (0.1) - FP
      LS 2017/2018 - (0.3) - FP
      LS 2017/2018 - (0.4) - FP
      ZS 2017/2018 - FP
      2017/2018 - ďalšie vzdelávanie - ĎV
      2017/2018 - rigorózne konanie - FI
      2017/2018 - rigorózne konanie - FPS
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FPS
      2017/2018 - rigorózne konanie - FM
      2017/2018 - rigorózne konanie - FP
      ZS 2017/2018 - (0.1) - FP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FP
      ZS 2017/2018 - (0.3) - FP
      ZS 2017/2018 - (0.4) - FP
      ZS 2017/2018 - FPS
      ZS 2017/2018 - FI
      ZS 2017/2018 - FM
      ZS 2017/2018 - FEP
2016/2017
      LS 2016/2017 - FI
      LS 2016/2017 - Bratislava - FP
      LS 2016/2017 - (0.1) - FP
      LS 2016/2017 - (0.3) - FP
      LS 2016/2017 - (0.4) - FP
      LS 2016/2017 - (0.2) - FP
      LS 2016/2017 - FPS
      LS 2016/2017 - FM
      LS 2016/2017 - FEP
      ZS 2016/2017 - Bratislava - FP
      2016/2017 - rigorózne konanie - FI
      2016/2017 - rigorózne konanie - FPS
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FPS
      2016/2017 - rigorózne konanie - FM
      2016/2017 - rigorózne konanie - FP
      ZS 2016/2017 - (0.1) - FP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FM
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FP
      ZS 2016/2017 - (0.3) - FP
      ZS 2016/2017 - (0.4) - FP
      ZS 2016/2017 - (0.2) - FP
      ZS 2016/2017 - FPS
      ZS 2016/2017 - FI
      ZS 2016/2017 - FM
      ZS 2016/2017 - FEP
2015/2016
      LS 2015/2016 - FI
      LS 2015/2016 - Bratislava - FP
      LS 2015/2016 - (0.1) - FP
      LS 2015/2016 - (0.1) - FEP
      LS 2015/2016 - (0.2) - FEP
      LS 2015/2016 - (0.3) - FP
      LS 2015/2016 - (0.4) - FP
      LS 2015/2016 - (0.2) - FP
      LS 2015/2016 - FPS
      LS 2015/2016 - FM
      LS 2015/2016 - FEP
      ZS 2015/2016 - Bratislava - FP
      ZS 2015/2016 - FEP
      ZS 2015/2016 - FM
      ZS 2015/2016 - FI
      ZS 2015/2016 - FPS
      ZS 2015/2016 - (0.2) - FP
      ZS 2015/2016 - (0.4) - FP
      ZS 2015/2016 - (0.3) - FP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FP
      ZS 2015/2016 - (0.2) - FEP
      ZS 2015/2016 - (0.1) - FEP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FEP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FM
      ZS 2015/2016 - (0.1) - FP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá (0.5) - FM
      2015/2016 - rigorózne konanie - FP
      2015/2016 - rigorózne konanie - FM
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FPS
      2015/2016 - rigorózne konanie - FPS
      2015/2016 - rigorózne konanie - FI