1. 10. 2020  13:45      Arnold        
Univerzitný informačný systém

Zobrazenie a tlač rozvrhov


Nachádzate sa na úvodnej stránke aplikácie na zobrazovanie a tlač rozvrhov. Jednotlivé rozvrhové akcie sú združované do skupín - rozvrhov. Ich platnosť je obmedzená určitým časovým intervalom. Ako prvý krok vyberte v nasledujúcej tabuľke obdobie, pre ktoré chcete rozvrhy zobraziť. Takisto môžete zobraziť všetky rozvrhy vybraného pracoviska pomocou druhej tabuľky.

Výber podľa obdobia platnosti rozvrhov

ZačiatokKoniec
Počet rozvrhov
Zvoliť
21.09.202027.09.2020
24
28.09.202011.10.202025
12.10.2020
13.12.2020
24

Zobraziť všetky dostupné obdobia


Výber podľa pracoviska

Pracovisko
Počet rozvrhov
Zvoliť
Všetky pracoviská48
Fakulta masmédií
8
Fakulta práva
16
Fakulta psychológie
24