5. 6. 2020  23:50      Laura        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov - Všetky pracoviská


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
1. Mgr. Masmediálna a marketingová komunikácia
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
2. Bc. Mediálna komunikácia
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
1. Bc. Mediálna komunikácia
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
2. Mgr. Masmediálna a marketingová komunikácia
ZS 2017/2018
FMdenná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
3. Bc. Dizajn médií
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
2. Bc. Dizajn médií
ZS 2017/2018
FMdenná prezenčná25.09.2017
17.12.2017
1. Bc. Dizajn médiíZS 2017/2018FM
denná prezenčná
25.09.201717.12.2017
3. Bc. Mediálna komunikácia
ZS 2017/2018FMdenná prezenčná25.09.2017
17.12.2017
PhD. 1.roč.2018/2019 - doktorandské štúdiáFPSexterná prezenčná
07.01.2019
26.05.2019
PhD. 1.roč.
2018/2019 - doktorandské štúdiá
FPS
denná prezenčná
07.01.2019
28.04.2019
PhD. 2.roč.
2018/2019 - doktorandské štúdiá
FPS
externá prezenčná
04.02.201928.04.2019
1.ročník Mgr. PSYLS 2018/2019FPSdenná prezenčná
04.02.2019
28.04.2019
1.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
denná prezenčná
04.02.201928.04.2019
3.ročník Bc.
LS 2018/2019FPS
denná prezenčná
04.02.2019
14.04.2019
2.ročník Mgr. PSY
LS 2018/2019
FPS
denná prezenčná
04.02.2019
14.04.2019
2.ročník Bc.LS 2018/2019FPSdenná prezenčná
04.02.2019
28.04.2019
1.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.2019
28.04.2019
2.ročník Bc.LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.2019
28.04.2019
3.ročník Mgr. ŠPPLS 2018/2019FPS
externá prezenčná
11.02.2019
07.04.2019
4.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.2019
07.04.2019
3.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.2019
28.04.2019
3.ročník Bc.ZS 2019/2020FPS
externá prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
1.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
1.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
denná prezenčná23.09.201915.12.2019
4.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Mgr. PSYZS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
3.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
2.ročník Bc.
ZS 2019/2020FPS
externá prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
1.ročník Mgr. PSY
ZS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
UTV FPs
ZS 2019/2020FPS
externá prezenčná
07.10.2019
01.12.2019
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
externá prezenčná
07.10.201930.08.2020
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPSdenná prezenčná
07.10.2019
30.08.2020
Bc.- 2. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- 1. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- IV. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- 2. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.202023.02.2020
Bc.- 2. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- II. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FPexterná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- I. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- II. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.202026.04.2020
Mgr.- 1. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- I. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 1. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FPdenná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- III. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
1.ročník Mgr. PSYLS 2019/2020FPS
denná prezenčná
03.02.202026.04.2020
4.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
03.02.2020
05.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
1.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
03.02.202019.04.2020
2.ročník Mgr. PSY
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
12.04.2020
UTV FPs
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
03.02.2020
03.05.2020
2.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
1.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
2.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020