5. 8. 2020  1:15      Hortenzia        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov - Fakulta práva


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
ObdobiePracoviskoFormaZačiatok
Koniec
Mgr.- 1. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.202026.04.2020
Mgr.- I. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 1. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- III. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FPexterná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- II. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- I. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 1. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- II. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.202026.04.2020
Bc.- 2. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- 2. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
23.02.2020
Bc.- IV. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.202026.04.2020
Bc.- 2. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.2020
26.04.2020