23. 11. 2019  0:34      Klement        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov - Fakulta práva


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Bc. - 2.r. balkalárskeho MVD štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Mgr. - 2.roč. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc._I.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc. - 3. roč. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc. - 2. roč. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc. - 1. roč. bakalárskeho MVD štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Mgr. - 1.roč. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Mgr_I.r. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Mgr_III.r. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201913. 10. 2019
Bc._III.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc._IV.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc. - 1. roč. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Mgr_II.r. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc. - 3. roč. bakalárskeho MVD štúdia/ IŠPZS 2019/2020FPdenná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019
Bc._II.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23. 09. 201915. 12. 2019