6. 6. 2020  0:41      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov - Fakulta masmédií


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
1. Mgr. Masmediálna a marketingová komunikácia
ZS 2017/2018FMdenná prezenčná25.09.2017
17.12.2017
2. Bc. Mediálna komunikácia
ZS 2017/2018
FMdenná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
1. Bc. Mediálna komunikácia
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná25.09.2017
17.12.2017
3. Bc. Mediálna komunikácia
ZS 2017/2018FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
3. Bc. Dizajn médií
ZS 2017/2018FMdenná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
2. Bc. Dizajn médií
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
1. Bc. Dizajn médií
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017
2. Mgr. Masmediálna a marketingová komunikácia
ZS 2017/2018
FM
denná prezenčná
25.09.2017
17.12.2017