Výber rozvrhov - Fakulta masmédiíHelp


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
1. Mgr. Masmediálna a marketingová komunikáciaZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
2. Bc. Mediálna komunikáciaZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
1. Bc. Mediálna komunikáciaZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
3. Bc. Mediálna komunikáciaZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
3. Bc. Dizajn médiíZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
2. Bc. Dizajn médiíZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
1. Bc. Dizajn médiíZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017
2. Mgr. Masmediálna a marketingová komunikáciaZS 2017/2018FMdenná prezenčná25. 09. 201717. 12. 2017