6. 6. 2020  0:47      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov - Fakulta psychológie


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
PhD. 1.roč.
2018/2019 - doktorandské štúdiá
FPS
denná prezenčná07.01.2019
28.04.2019
PhD. 1.roč.
2018/2019 - doktorandské štúdiáFPS
externá prezenčná
07.01.201926.05.2019
2.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
denná prezenčná
04.02.2019
28.04.2019
2.ročník Mgr. PSY
LS 2018/2019
FPS
denná prezenčná
04.02.2019
14.04.2019
1.ročník Bc.
LS 2018/2019FPSdenná prezenčná
04.02.2019
28.04.2019
3.ročník Bc.
LS 2018/2019FPS
denná prezenčná
04.02.2019
14.04.2019
1.ročník Mgr. PSY
LS 2018/2019
FPS
denná prezenčná
04.02.201928.04.2019
PhD. 2.roč.
2018/2019 - doktorandské štúdiá
FPS
externá prezenčná
04.02.2019
28.04.2019
1.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.201928.04.2019
2.ročník Bc.
LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.2019
28.04.2019
4.ročník Bc.LS 2018/2019FPS
externá prezenčná
11.02.2019
07.04.2019
3.ročník Mgr. ŠPPLS 2018/2019FPS
externá prezenčná
11.02.2019
07.04.2019
3.ročník Bc.LS 2018/2019
FPS
externá prezenčná
11.02.2019
28.04.2019
3.ročník Bc.ZS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
23.09.201915.12.2019
2.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
1.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSdenná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Bc.
ZS 2019/2020FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
1.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
3.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSexterná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Mgr. PSY
ZS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
1.ročník Mgr. PSY
ZS 2019/2020
FPSdenná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
4.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPSexterná prezenčná07.10.201930.08.2020
UTV FPsZS 2019/2020FPS
externá prezenčná
07.10.2019
01.12.2019
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
denná prezenčná
07.10.201930.08.2020
1.ročník Bc.
LS 2019/2020FPS
externá prezenčná
03.02.2020
19.04.2020
1.ročník Bc.LS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
2.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
4.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná03.02.2020
05.04.2020
2.ročník Mgr. PSY
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
12.04.2020
1.ročník Mgr. PSY
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
2.ročník Bc.LS 2019/2020FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPSdenná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
UTV FPs
LS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
03.02.2020
03.05.2020