10. 7. 2020  4:14      Amália        
Univerzitný informačný systém

Zobrazenie a tlač rozvrhov


Nachádzate sa na úvodnej stránke aplikácie na zobrazovanie a tlač rozvrhov. Jednotlivé rozvrhové akcie sú združované do skupín - rozvrhov. Ich platnosť je obmedzená určitým časovým intervalom. Ako prvý krok vyberte v nasledujúcej tabuľke obdobie, pre ktoré chcete rozvrhy zobraziť. Takisto môžete zobraziť všetky rozvrhy vybraného pracoviska pomocou druhej tabuľky.

Výber podľa obdobia platnosti rozvrhov

Začiatok
Koniec
Počet rozvrhov
Zvoliť
04.05.2020
30.08.2020
2

Zobraziť všetky dostupné obdobia


Výber podľa pracoviska

Pracovisko
Počet rozvrhov
Zvoliť
Všetky pracoviská
57
Fakulta masmédií
8
Fakulta práva14
Fakulta psychológie
35