23. 9. 2020  20:27      Zdenka        
Univerzitný informačný systém

Zobrazenie a tlač rozvrhov


Nachádzate sa na úvodnej stránke aplikácie na zobrazovanie a tlač rozvrhov. Jednotlivé rozvrhové akcie sú združované do skupín - rozvrhov. Ich platnosť je obmedzená určitým časovým intervalom. Ako prvý krok vyberte v nasledujúcej tabuľke obdobie, pre ktoré chcete rozvrhy zobraziť. Takisto môžete zobraziť všetky rozvrhy vybraného pracoviska pomocou druhej tabuľky.

Výber podľa obdobia platnosti rozvrhov

Začiatok
Koniec
Počet rozvrhov
Zvoliť
04.05.202030.08.2020
2
21.09.2020
27.09.2020
24
28.09.202011.10.2020
25
12.10.2020
13.12.2020
24

Zobraziť všetky dostupné obdobia


Výber podľa pracoviska

Pracovisko
Počet rozvrhov
Zvoliť
Všetky pracoviská
62
Fakulta masmédií
8
Fakulta práva
30
Fakulta psychológie24