6. 12. 2019  23:31      Mikuláš        
Univerzitný informačný systém

Zobrazenie rozvrhov - výber kritérií


Teraz môžete prehliadať jednotlivé akcie vybraných rozvrhov podľa rôznych kritérií. Výstupy získate voľbou jedného alebo viacerých obmedzení v rolovacích zoznamoch a stlačením tlačidla "Zobraziť" vo formulári nižšie. Zostavenie rozvrhov prebieha on-line sadzbou, preto môže vytvorenie zostavy chvíľu trvať.

Miestnosť  
Garant predmetu
Učiteľ
Predmet  
Katedra
Deň v týždni
Typ štúdia *
Program *
Zameranie *
Ročník *
* Obmedzenia na program, zameranie, ročník a skupinu majú spravidla iba akcie určené výhradne pre novoprijatých študentov.
  Rozvrhy pre vyššie ročníky si študenti volia individuálne bez ohľadu na skupiny.

Formát  Platnosť zvolených rozvrhov: 7. 1. 2019 - 26. 5. 2019