Výber rozvrhov platných v období 23. 09. 2019 - 06. 10. 2019Help


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Mgr_III.r. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201913.10.2019
Bc. - 1. roč. bakalárskeho MVD štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc. - 1. roč. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc. - 2. roč. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc. - 3. roč. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Mgr. - 1.roč. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Mgr. - 2.roč. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc. - 2.r. balkalárskeho MVD štúdiaZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc. - 3. roč. bakalárskeho MVD štúdia/ IŠPZS 2019/2020FPdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc._III.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc._II.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc._I.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
Bc._IV.r. bakalárskeho štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
Mgr_II.r. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
Mgr_I.r. magisterského štúdiaZS 2019/2020FPexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
1.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
1.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
1.ročník Mgr. PSYZS 2019/2020FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
2.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
2.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
2.ročník Mgr. PSYZS 2019/2020FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
3.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSdenná prezenčná23.09.201915.12.2019
3.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSexterná prezenčná23.09.201915.12.2019
4.ročník Bc.ZS 2019/2020FPSexterná prezenčná23.09.201915.12.2019