14. 8. 2020  21:08      Mojmír        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov platných v období 23. 09. 2019 - 13. 10. 2019


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
1.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
externá prezenčná23.09.201915.12.2019
1.ročník Bc.
ZS 2019/2020FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
1.ročník Mgr. PSY
ZS 2019/2020FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
2.ročník Mgr. PSY
ZS 2019/2020FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
3.ročník Bc.ZS 2019/2020FPS
denná prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
3.ročník Bc.
ZS 2019/2020
FPS
externá prezenčná
23.09.2019
15.12.2019
4.ročník Bc.ZS 2019/2020
FPS
externá prezenčná23.09.201915.12.2019
UTV FPsZS 2019/2020FPS
externá prezenčná
07.10.2019
01.12.2019
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
denná prezenčná07.10.2019
30.08.2020
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPSexterná prezenčná07.10.201930.08.2020