Výber rozvrhov platných v období 16. 12. 2019 - 02. 02. 2020Help


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
PhD. 2.roč.2019/2020 - doktorandské štúdiáFPSexterná prezenčná07.10.201930.08.2020
PhD. 2.roč.2019/2020 - doktorandské štúdiáFPSdenná prezenčná07.10.201930.08.2020