11. 8. 2020  0:34      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov platných v období 16. 12. 2019 - 30. 08. 2020


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
externá prezenčná
07.10.2019
30.08.2020
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
denná prezenčná
07.10.2019
30.08.2020
Mgr.- 2. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.202023.02.2020
Bc.- 1. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 1. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 2. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FP
denná prezenčná
03.02.202026.04.2020
Bc.- 3. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.202026.04.2020
Mgr.- 1. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- I. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
externá prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- II. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- III. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- IV. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 2. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FPdenná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- I. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Mgr.- II. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
4.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPSexterná prezenčná03.02.202005.04.2020
2.ročník Mgr. PSY
LS 2019/2020
FPSdenná prezenčná03.02.202012.04.2020
1.ročník Bc.
LS 2019/2020FPSexterná prezenčná
03.02.2020
19.04.2020
1.ročník Bc.
LS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
1.ročník Mgr. PSYLS 2019/2020
FPS
denná prezenčná03.02.202026.04.2020
2.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
2.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPSexterná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
UTV FPsLS 2019/2020
FPS
externá prezenčná03.02.202003.05.2020