Výber rozvrhov platných v období 03. 02. 2020 - 23. 02. 2020Help


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
PhD. 2.roč.2019/2020 - doktorandské štúdiáFPSexterná prezenčná07.10.201930.08.2020
PhD. 2.roč.2019/2020 - doktorandské štúdiáFPSdenná prezenčná07.10.201930.08.2020
Mgr.- 2. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202023.02.2020
Bc.- 1. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- 1. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- 2. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- 3. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Mgr.- 1. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- I. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- II. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- III. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- IV. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- 2. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- 3. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FPdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
Mgr.- I. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Mgr.- II. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
4.ročník Bc.LS 2019/2020FPSexterná prezenčná03.02.202005.04.2020
2.ročník Mgr. PSYLS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.202012.04.2020
1.ročník Bc.LS 2019/2020FPSexterná prezenčná03.02.202019.04.2020
1.ročník Bc.LS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
1.ročník Mgr. PSYLS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
2.ročník Bc.LS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
2.ročník Bc.LS 2019/2020FPSexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
3.ročník Bc.LS 2019/2020FPSexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
3.ročník Bc.LS 2019/2020FPSdenná prezenčná03.02.202026.04.2020
UTV FPsLS 2019/2020FPSexterná prezenčná03.02.202003.05.2020