5. 8. 2020  7:33      Hortenzia        
Univerzitný informačný systém

Výber rozvrhov platných v období 20. 04. 2020 - 26. 04. 2020


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.
Rozvrh
Obdobie
Pracovisko
Forma
Začiatok
Koniec
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
denná prezenčná
07.10.201930.08.2020
PhD. 2.roč.
2019/2020 - doktorandské štúdiá
FPS
externá prezenčná
07.10.2019
30.08.2020
Bc.- 1. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 1. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 2. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
denná prezenčná03.02.202026.04.2020
Mgr.- 1. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FPdenná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- I. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FPexterná prezenčná03.02.202026.04.2020
Bc.- II. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
externá prezenčná03.02.2020
26.04.2020
Bc.- III. ročník bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- IV. ročník bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 2. roč. MVD bakalárskeho štúdia
LS 2019/2020
FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Bc.- 3. roč. MVD bakalárskeho štúdiaLS 2019/2020FP
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
Mgr.- I. ročník magisterského štúdiaLS 2019/2020FP
externá prezenčná
03.02.202026.04.2020
Mgr.- II. ročník magisterského štúdia
LS 2019/2020
FP
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
1.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná03.02.202026.04.2020
1.ročník Mgr. PSY
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná03.02.2020
26.04.2020
2.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
2.ročník Bc.LS 2019/2020FPS
externá prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
denná prezenčná
03.02.2020
26.04.2020
3.ročník Bc.
LS 2019/2020
FPS
externá prezenčná03.02.202026.04.2020
UTV FPs
LS 2019/2020
FPSexterná prezenčná03.02.2020
03.05.2020