Výber rozvrhov platných v období 27. 04. 2020 - 03. 05. 2020Help


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
PhD. 2.roč.2019/2020 - doktorandské štúdiáFPSdenná prezenčná07.10.201930.08.2020
PhD. 2.roč.2019/2020 - doktorandské štúdiáFPSexterná prezenčná07.10.201930.08.2020
UTV FPsLS 2019/2020FPSexterná prezenčná03.02.202003.05.2020