5. 6. 2020  5:13      Laura        
Univerzitný informačný systém

Zobrazenie a tlač rozvrhov


Nachádzate sa na úvodnej stránke aplikácie na zobrazovanie a tlač rozvrhov. Jednotlivé rozvrhové akcie sú združované do skupín - rozvrhov. Ich platnosť je obmedzená určitým časovým intervalom. Ako prvý krok vyberte v nasledujúcej tabuľke obdobie, pre ktoré chcete rozvrhy zobraziť. Takisto môžete zobraziť všetky rozvrhy vybraného pracoviska pomocou druhej tabuľky.

Výber podľa obdobia platnosti rozvrhov

Začiatok
Koniec
Počet rozvrhov
Zvoliť
25.09.2017
17.12.20178
07.01.2019
03.02.2019
2
04.02.2019
10.02.20198
11.02.2019
07.04.2019
13
08.04.2019
14.04.2019
11
15.04.2019
28.04.2019
9
29.04.2019
26.05.2019
1
23.09.2019
06.10.2019
9
07.10.201901.12.201912
02.12.2019
15.12.2019
11
16.12.2019
02.02.2020
2
03.02.202023.02.2020
26
24.02.2020
05.04.2020
25
06.04.202012.04.2020
24
13.04.202019.04.2020
23
20.04.2020
26.04.202022
27.04.2020
03.05.2020
3
04.05.202030.08.2020
2
Výber podľa pracoviska

Pracovisko
Počet rozvrhov
Zvoliť
Všetky pracoviská
57
Fakulta masmédií
8
Fakulta práva14
Fakulta psychológie
35