27. 10. 2020  21:32      Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY1010 - Theory and Practice of Counselling Psychology (FPS - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
MPSY1010
Course unit title:
Theory and Practice of Counselling Psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
ALTMAIER, E. M. - HANSEN, J. C. (Eds.) (2011) The Oxford Handbook of Counseling Psychology. Oxford University Press.
HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. (2004) Pedagogicko-psychologické poradenství: Intervence. Praha: UK.
MERRY, T. (2004) Naučte sa byť poradcom. Bratislava: Ikar.
PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publ.
VÁGNEROVÁ, M. - KLÉGROVÁ, J. (2008) Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 138

A
B
C
D
E
FX
32,6 %
31,2 %
27,5 %
4,3 %
2,2 %
2,2 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: