6. 4. 2020  18:02      Irena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY2002 - Psychotherapy (FPS - WS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: MPSY2002
Course unit title: Psychotherapy
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
KRATOCHVÍL, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C. (1999). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada.
TIMUĽÁK, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru: Integrativní rámec. Praha: Portál.
VYBÍRAL, Z., ROUBAL, J. (Eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.
VYBÍRAL, Z. (2016). Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Praha: Portál.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 110

ABCDEFX
50,9 %18,2 %23,6 %6,4 %0,9 %0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: