20. 10. 2020  8:12      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY7003 - Language Development and Early Intervention (FPS - WS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code:
MPSY7003
Course unit title:
Language Development and Early Intervention
Planned learning activities and teaching methods:
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
MIKULAJOVÁ, M. -- KAPALKOVÁ, S. Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-89113-83-5.
MIKULAJOVÁ, M. -- HORŇÁKOVÁ, K. -- KAPALKOVÁ, S. Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko, 2005. ISBN 80-969074-3-3.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 96

A
B
C
D
EFX
58,3 %10,4 %
16,7 %
5,2 %
8,3 %
1,1 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: