5. 4. 2020  22:21      Miroslava        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY6007 - Social-Psychological Training II. (FPS - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: MPSY6007
Course unit title: Social-Psychological Training II.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 3
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013.
HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2006. 116 p. ISBN 80-247-1155-9.
KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. 3rd ed. Praha: Galen, 2009. 297 p. ISBN 978-80-7262-347-1.
YALOM, I. -- LESZCZ, M. Teórie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 29

ABCDEFX
72,4 %24,1 %0 %0 %3,5 %0 %
 
Name of lecturer(s): PhDr. Dušan Fabián, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: