Sep 18, 2020   11:01 a.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus MPSY2002 - Psychotherapy (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code: MPSY2002
Course unit title: Psychotherapy
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
KRATOCHVÍL, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C. (1999). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada.
TIMUĽÁK, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru: Integrativní rámec. Praha: Portál.
VYBÍRAL, Z., ROUBAL, J. (Eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.
VYBÍRAL, Z. (2016). Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Praha: Portál.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 110

AB
C
D
E
FX
50,9 %
18,2 %
23,6 %
6,4 %
0,9 %
0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: