Aug 11, 2020   6:16 a.m.      Zuzana        
University information system

Course syllabus MPSY1007 - Psychodiagnostic Assessment of Children and Youth (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code:
MPSY1007
Course unit title:
Psychodiagnostic Assessment of Children and Youth
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SVOBODA, M. -- KREJČÍŘOVÁ, D. -- VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2009.
KREJČÍROVÁ, D. -- ŘÍČAN, P. Detská klinická psychologie. Praha: Grada, 2008.
DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2008.
GREENSPAN, N. -- GREENSPAN, I. Klinické interview s dieťaťom: sprievodca vývinom detskej duše : bio-psycho-sociálny prístup. Trenčín: Vydavateľstvo F, Pro mente sana s.r.o., , 2007.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 147

A
B
CDEFX
43,5 %
13,6 %20,4 %
5,4 %
4,8 %
12,3 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: