19. 9. 2020  22:07      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P2210 - Analysis of German Legal Texts (FP - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Law
Course unit code: P2210
Course unit title: Analysis of German Legal Texts
Planned learning activities and teaching methods:
lecture8 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ABRAHÁMOVÁ, E. Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. 4th ed. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. 316 p. Učebné texty Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-220-0.
HORÁLKOVÁ, M. -- LINHARTOVÁ, H. -- HENKEL, B. Němčina pro právníky . Praha: Aleš Čeněk, 2006. 484 p. ISBN 80-868981-6-4.

 
Language of instruction: German
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 100

A
B
C
D
E
FX
37,0 %
7,0 %
17,0 %
16,0 %
22,0 %
1,0 %
 
Name of lecturer(s):
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Darina Pallová, CSc. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Mgr. Marta Stáreková (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
8. 9. 2020
Supervisor: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/08/2020.

Typ výstupu: