19. 9. 2020  1:27      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP10111 - School Psychology (FPS - WS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BSPP10111
Course unit title:
School Psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
WISE, S. -- FAGAN, K. School psychology: Past, present, and future. Bethesda, MA: National Association of School Psychologists, 2000.
JIMERSON, S. -- FARRELL, P. -- OAKLAND, T. The Handbook of school psychology. Thousand oaks: Sage, 2006.
PEACOCK, G. -- ERVIN, A. -- MERRELL, W. School psychology for the 21st century. Foundation and practices. New York: The Guilford press, 2012.
GAJDOŠOVÁ, E. Školský psychológ. Špeciálne otázky zo školskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. -- VALIHOROVÁ, G. Školská psychológia. Bratislava: Stimul, 2010.

 
Language of instruction:
Slovak, English
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 499

A
B
C
D
E
FX
49,3 %
27,5 %
16,4 %
3,8 %
3,0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: