Feb 19, 2020   8:43 a.m.      Vlasta        
University information system

Course syllabus P1103 - The History of State and Law of the Slovak Republic and Czech regions I. (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P1103
Course unit title: The History of State and Law of the Slovak Republic and Czech regions I.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: 1
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992). 2nd ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 411 p. ISBN 978-80-89447-99-2.
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992) : text a pramene. 1st ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2011. 424 p. ISBN 978-80-89447-42-8.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- KOLÁRIK, J. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2nd ed. Bratislava: PRF UK, Vydavateľské oddelenie, 2010. 413 p. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-291-0.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- KOLÁRIK, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva s dodatkom Vývin verejného práva v USA. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2004. 385 p. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 80-7160-176-4.
KOLÁRIK, J. Právne dejiny Slovenska. Žilina: Poradca podnikateľa, 2008. 162 p. ISBN 978-80-88931-79-9.
KOLÁRIK, J. Právne dejiny Slovenska : (9. storočie - 1918). 2nd ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2010. 236 p. ISBN 978-80-89447-28-2.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- KOLÁRIK, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- SCHELLE, K. Právní dějiny integrující se Evropy. 1st ed. Ostrava: Key Publishing, 2008. 254 p. Právo. ISBN 978-80-87071-80-9.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 1221

ABCDEFX
17,9 %15,1 %19,7 %11,5 %32,0 %3,8 %
 
Name of lecturer(s): JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: