Feb 23, 2020   6:30 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P2304 - Historical Development of the European and American Parliamentarism (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P2304
Course unit title: Historical Development of the European and American Parliamentarism
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: 3
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992). 2nd ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 411 p. ISBN 978-80-89447-99-2.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- KOLÁRIK, J. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2nd ed. Bratislava: PRF UK, Vydavateľské oddelenie, 2010. 413 p. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-291-0.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- KOLÁRIK, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva s dodatkom Vývin verejného práva v USA. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2004. 385 p. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 80-7160-176-4.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- VESELÁ, R. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 12 p. ISBN 80-210-4182-X.
VOJÁČEK, L. Právne dejiny Slovenska. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. 84 p. ISBN 80-969332-4-8.
VOJÁČEK, L. Právne dejiny Slovenska II. 1st ed. Žilina: Poradca podnikateľa, 2008. 151 p. Právnické učebné texty. ISBN 978-80-88931-99-7.
KADLECOVÁ, M. -- SCHELLE, K. -- VESELÁ, R. -- VLČEK, E. -- VOJÁČEK, L. -- ŽIDLICKÁ, M. Právní dějiny. 2nd ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 814 p. ISBN 80-86861-10-4.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- KOLÁRIK, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- SCHELLE, K. Právní dějiny integrující se Evropy. 1st ed. Ostrava: Key Publishing, 2008. 254 p. Právo. ISBN 978-80-87071-80-9.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska. 1st ed. Ostrava: Key Publishing, 2007. 450 p. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA . Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 1999.
SCHELLE, K. -- SCHELLEOVÁ, I. -- VOJÁČEK, L. Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 125 p. ISBN 80-86861-91-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Stát a právo v letech 1848 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2007. ISBN 978-80-969332-9-7.
BALÍK, S. -- BALÍK, S M. Právní dějiny evropských zemí a USA. 3rd ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 247 p. Právnické učebnice. ISBN 80-86898-20-2.
KUKLÍK, J. -- SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: LINDE, 2007. 879 p. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-688-4.
KUKLÍK, J. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: LINDE, 2009. 727 p. ISBN 978-80-7201-741-6.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 256

ABCDEFX
60,5 %25,4 %10,2 %2,7 %1,2 %0 %
 
Name of lecturer(s): JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: