Feb 23, 2020   5:45 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P1301 - Latin for Lawyers I. (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P1301
Course unit title: Latin for Lawyers I.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture8 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: 1
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ROLLEROVÁ, A. Lingua Latina: latinský jazyk pre študentov práva. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005. 171 p. ISBN 80-223-1995-3.
HORECKÝ, J. -- ŠPAŇÁR, J. Latinská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. 317 p.
REBRO, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava: Iura Edition, 1995. 301 p. ISBN 80-88715-20-2.

 
Language of instruction: Czech, Slovak, Latin
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 106

ABCDEFX
28,3 %17,0 %18,9 %11,3 %21,7 %2,8 %
 
Name of lecturer(s): PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: