Feb 23, 2020   6:38 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P2302 - Basics of Management (FP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P2302
Course unit title: Basics of Management
Planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
PORVAZNÍK, J. Celostný management. Žilina: Poradca podnikateľa, 2007.
PORVAZNÍK, J. Kompetentný manažér a jeho príprava na vysokej škole. 2007. ISBN 80-7318-646-3.
PORVAZNÍK, J. -- RAJOŠOVÁ, V. -- LADOVÁ, J. Management I, 1. diel. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2008. ISBN 978-80-7318-692-0.
PORVAZNÍK, J. -- RAJOŠOVÁ, V. -- LADOVÁ, J. Management I. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2008. ISBN 978-80-7318-693-7.
PORVAZNÍK, J. Spoločenská zodpovednosť organizácií = : Corporate social responsibility. 2008. 85 p. ISBN 978-80-225-2622-7.
MAJTÁN, M. -- GRZNÁR, M. -- KACHAŇÁKOVÁ, A. -- SLÁVIK, Š. -- SZABO, Ľ. -- SZARKOVÁ, M. -- THOMASOVÁ, E. Manažment. 4th ed. Bratislava: Sprint, 2008. 424 p. ISBN 978-80-89085-72-9.
MAJTÁN, M. Projektový manažment. 1st ed. Bratislava: Sprint dva, 2009. 299 p. ISBN 80-89393-05-3.
ŠLOSÁR, R. -- ŠLOSÁROVÁ, A. -- MAJTÁN, Š. Výkladový slovník ekonomických pojmov. 3rd ed. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 254 p. ISBN 80-08-03334-7.
WEIHRICH, H. -- KOONTZ, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 p. ISBN 80-85605-45-7.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 582

ABCDEFX
36,9 %19,9 %22,3 %10,1 %10,3 %0,5 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: